De ziekte geeft zich niet gemakkelijk gewonnen. De medische wetenschap zet grote stappen vooruit. Toch hebben we als mens vaak het gevoel met lege handen te staan. Dan is het goed om dicht bij elkaar te staan, elkaar te sterken. Om zó te ervaren dat je er niet alleen voor staat.

Als patiënt, naaste of nabestaande kun je bij Toon Hermans Huis Parkstad terecht voor een luisterend oor, een gesprek met lotgenoten en voor informatie over niet-medische zaken. Je kunt er in stilte verblijven of juist even je hoofd leegmaken door aan een activiteit deel te nemen.
Meer dan 30 opgeleide vrijwilligers helpen je vooruit. Ze laten je de veerkracht ontdekken die je al in je hebt. Om sterker te staan op het pad dat voor je ligt.

Voorlopig zijn de vrijwilligers van het Toon Hermanshuis NIET in ‘t Westhoes aanwezig. We laten spoedig weten wanneer en hoe u voor een praatje met een van hen weer kunt komen.

Kan uw vraag niet wachten? Kijk voor meer informatie op www.toonhermanshuisparkstad.nl