Skip to main content

Het speelplein van de BS de Spoorzoeker wordt vernieuwd. Er komt meer groen en speeltoestellen voor alle leeftijdscategorieën. Om dit te realiseren zal de “Kiss & Ride” komen te vervallen. Volop spelen en beleven.
Om de kinderen volop te laten spelen en beleven, wordt het schoolplein groter en anders ingericht: groener, uitdagender en duurzamer. Er komt ook plek voor een fietsenstalling binnen de poorten van de school.

Kiss and Ride komt te vallen
Veel ouders brengen de kinderen met de auto naar school. Daarom zijn er voor- en na schooltijden pieken te zien in de verkeerssituatie. De huidige “Kiss & Ride” wordt alleen in de ochtend gebruikt van 8:15 tot 8:30 uur.
Door het beperkte gebruik van de Kiss & Ride is besloten om deze ruimte te betrekken bij het nieuwe schoolplein. Dat betekent dat het brengen van de kinderen met de auto, net zo zal verlopen als in de middag. Er zijn in de
directe omgeving van school diverse parkeergelegenheden; o.a. op het Plein, de Calbertsweg en/of Parallelweg. Vanaf 9 mei 2022 is de Kiss & Ride niet meer bereikbaar.

Ontwerp schoolplein en verkeerssituatie
BS de Spoorzoeker is verantwoordelijk voor het ontwerp van het nieuwe schoolplein.  Als het gaat over de verkeerssituatie, dan is de gemeente aanzet.

Nieuwe verkeerssituatie
De uitbreiding van het speelplein heeft gevolgen voor het gemotoriseerde verkeer. De ervaring leert dat het verkeer in de middag zonder veel problemen verloopt. Het vertrouwen is er dan ook dat de nieuwe situatie niet zal leiden tot onvoorziene verkeerssituaties. Toch treffen we extra verkeersmaatregelen.

Extra verkeersmaatregelen
Deze maatregelen zijn direct in het straatbeeld zichtbaar. Er zal bij de school, aan Spoorzoeker (weg) kant, een extra Verkeers Oversteek Plaats (VOP) worden aangelegd. Hiermee wordt veilig oversteken bij de school vergroot.
Om de straatkant van Plein overzichtelijk te houden komt er een parkeerverbod aan de kant van de school. Dit wordt door een verkeersbord of gele markering extra duidelijk gemaakt. Er wordt op dit moment ook bekeken of de groenstrook, langs de school aan Plein, enige aanpassing behoeft.

Tijdspad
De uitvoering start vanaf maandag 9 mei 2022. Deze dag zal er extra aandacht zijn voor de sluiting van de K&R. Voor de zomervakantie (medio juli 2022) zullen de grootste werkzaamheden op het schoolplein uitgevoerd zijn.
In het najaar zal er een speciaal moment worden georganiseerd voor de gezamenlijke aanplant van bomen en heesters. Dit wordt bewust later in het jaar gepland omdat het plantseizoen dan start.

Informatie
Voor vragen of meer informatie over het schoolplein kunt u contact opnemen met BS de Spoorzoeker, directeur mevrouw Christel Withaar M: 06- 390 884 10. Vragen over Verkeer? Neem dan, tijdens kantoortijden, contact op met de gemeente Kerkrade, adviseur Verkeer de heer Axl Schobben T: 14-045.