Stapsgewijze herstart van ’t Westhoes
nieuwsbrief – nr 1 – 23 juni 2020

Vanaf 1 juni zijn de landelijke Coronamaatregelen verruimd, waardoor er stapsgewijs kan worden herstart met activiteiten op locatie. Om alles in goede banen te leiden en veilig te kunnen opstarten, zijn er in overleg met de gemeente Kerkrade, afspraken gemaakt waardoor ’t Westhoes op een veilige manier herstart met activiteiten.

Tot 1 juli 2020 geldt:

Openstelling bovenverdieping:
• maximaal 30 personen op de bovenverdieping
• toegang via ingang aan de zijde van de Buurtkamer
• desinfectiezuil aan de ingang
• gebruikers maken gebruik van de aangewezen toiletten op de bovenverdieping

Openstelling begane grond tot aan de klapdeuren:
• maximaal 30 personen op de begane grond
• toegang via de hoofdingang van het café • desinfectiezuil aan de ingang
• gebruikers maken gebruik van de aangewezen toiletten op de begane grond

Openstelling ruimte jeugd- en jongerenwerk:
• het grootste gedeelte van de jeugdige gebruikers heeft de leeftijd tot 12 jaar
• toegang uitsluitend via ingang aan de Kampstraat
• gebruik van toilet bij toerbeurt middels kettingsysteem
• begeleiders dienen tijdens de activiteiten 1,5 meter afstand te bewaren

Geplande activiteiten:

Dagbesteding
Vanaf maandag 8 juni ‘20 is met kleine groepen cliënten opgestart. Deze mensen nemen deel aan dagbestedingsactiviteiten op locatie met een aangepast programma.

Wijkteam
De wijkteamleden werken zoveel als mogelijk thuis en zijn via telefoon of mail te bereiken. Indien noodzakelijk, kan er een individueel begeleidingsgesprek in de spreekkamer plaatsvinden.

De spreekuren van de Sociale Raadslieden en de Maatschappelijk Werkers vinden voorlopig nog telefonisch plaats via 045 545 63 51.

Vanaf 22 juni ’20 kunnen wijkbewoners op de maandagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met de Infobalie via 045 200 2200. Hier krijgt men informatie over vrijwilligerswerk, activiteiten in ’t Westhoes of de wijk en over voorzieningen. Geïnteresseerden voor vrijwilligerswerk kunnen uitsluitend op afspraak terecht. Een afspraak kan tevens gemaakt worden via 045 545 6351.

Jeugd-activiteiten
De activiteiten van Impuls, Scoor en Care4Kidz zijn per 15 juni ‘20 opgestart. De ingang voor deze activiteiten is uitsluitend via de Kampstraat.

Impuls activiteiten
Enkele van de reguliere beweegactiviteiten van de Kerngroepen van Impuls worden digitaal aangeboden door de vakkrachten. Vanaf eind juni zal tevens een beweegactiviteit in de buitenlucht (locatie grasveld speelpark) plaatsvinden. Momenteel worden plannen gemaakt om de overige activiteiten vanaf september weer op te pakken.

Bibliotheek Kerkrade West
De bibliotheek is sinds kort gehuisvest in ’t Westhoes en vanaf 23 juli ’20 geopend voor publiek op:
• dinsdag van 14:30 tot 18:00 uur
• woensdag van 14:00 tot 18:00 uur
• vrijdag van 14:00 tot 18:00 uur
De ingang voor de bibliotheek is uitsluitend via nooddeuren aan de Anemonenstraat en voor maximaal 5 personen tegelijk.

Overige informatie:

Café beneden en grote zaal
Er zal gekeken worden wanneer de richtlijnen het toelaten, de activiteiten in deze ruimtes weer verantwoord te starten. Voorlopig zijn er geen activiteiten en is er geen verkoop van consumpties. De caféruimte op de begane grond wordt enkel als entree gebruikt.

Een activiteit herstarten of een nieuwe activiteit starten?
Bij de bedrijfsvoerder of een van de beheerders kan een aanvraag ingediend worden, mail hiervoor naar: reserveringen@westhoes.nl . Vermeld ajb de volgende zaken in de mail:
• organisatie
• naam van de te (her-)starten activiteit
• datum en tijd
• aantal deelnemers en begeleiders
• welke maatregelen door de organisatie worden getroffen t.a.v. regelgeving R.I.V.M.
De aanvraag wordt voorgelegd aan het bestuur van de Coöperatie ‘t Westhoes en (indien nodig) bij de Gemeente Kerkrade ter beoordeling. Starten kan pas na akkoord.