Skip to main content

Buurtbemiddeling

Prettig wonen is belangrijk. Soms wordt het woongenot verstoord door een misverstand of verschil van opvatting in de buurt. Bijvoorbeeld over hoe hard muziek mag, of wat men verstaat onder het netjes houden van de voortuin.

Buurtbemiddeling helpt buurtgenoten die een conflict hebben om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Een buurtbemiddelaar luistert, heeft geen oordeel en wel een geheimhoudingsplicht. Alle inwoners van gemeente Kerkrade die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen kunnen buurtbemiddeling inschakelen. Deze ondersteuning is kosteloos.

Voor meer informatie of aanmelding:

Tel                    : 045 545 63 51
Website            : www.impulskerkrade.nl