Skip to main content

Klusteam West

Voor de bewoners in onze wijk die, het niet zelf kunnen vanwege hoge leeftijd, beperking en omdat men niet toereikende financiële middelen heeft, is er nu het Klusteam Kerkrade West.

Dit Klusteam biedt een helpende hand bij diverse kleine onderhouds-  en herstelwerkzaamheden in en rondom het huis. Denk hierbij aan het ophangen of verwisselen van een lamp, hulp bij het opzetten van meubels, kleine loodgieters-werkzaamheden.

De coördinator zal met u een afspraak maken om uw woning te bezoeken. Hij zal een inschatting maken van de werkzaamheden, de tijd en de kosten die de klus vraagt.
Deze dienst is niet gratis. De onkostenvergoeding is € 2,5 euro per uur exclusief de kosten van het benodigde materiaal. Gaat u akkoord met deze inschatting, dan zal de coördinator met u verdere afspraken maken wanneer het klusje wordt geklaard.
Het Klusteam gaat corona-proof te werk.

Aanmelden
De coördinator Peter Zinken is op maandagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch te bereiken op het telefoonnummer 06 2051 1641 voor het maken van een afspraak.
Het Klusteam is een activiteit van het wijkpunt en wordt ondersteund door het wijkteam West en HEEMwonen.