Skip to main content

In de brede aanpak van eenzaamheid maakt de gemeente Kerkrade – samenwerking met het Leger des Heils en welzijnsorganisatie Impuls – gebruik van de zogeheten Ontmoetingsbus. Deze bus rijdt door buurten en wijken in Kerkrade en nodigt wijkbewoners van alle generaties uit om in de bus een kop koffie of thee met elkaar te drinken en het gesprek met elkaar aan te gaan. Ontmoeten, verbinden en gezelligheid staan in de bus centraal.

Komt u ook een kopje koffie of thee drinken? De mensen van de Ontmoetingsbus hebben altijd tijd voor een gesprekje, of u ontmoet andere mensen uit de wijk. Er is ook een hele collectie aan ’tweede kans kleding’; voor een klein prijsje kunt u mooie kleding kopen.

De Ontmoetingsbus Kerkrade houdt voorlopig halt op vier plekken in de stad op woensdag en donderdag. Na verloop van tijd worden ook andere plekken in de wijken aangedaan.

In Kerkrade-West staat de Ontmoetingsbus  op:
Donderdag van 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Patronaatstraat, Spekholzerheide
Kijk voor meer info op: https://vie-kerkrade.nl/ontmoetingbus-leger-des-heils/